Pre lekárov

Obezita je vážny problém a my potrebujeme vašu pomoc.

Ak sa chcete pridať k lekárom, ktorí nám pomáhajú v boji s obezitou na Slovensku, vyplňte nasledujúci formulár:*

*

Platí iba pre lekárov.

**

Komunikácia môže byť uskutočnená prostredníctvom telefónu, e-mailu, textovej správy alebo obdobnou formou komunikácie. Niektoré správy môžu mať propagačnú povahu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť.

Tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu skbrcontact@novonordisk.com.

Potvrdzujete, že ste sa oboznámili s dokumentom „Oznámenie o spracúvaní osobných údajov“, ktorý je dostupný na našej stránke: https://www.novonordisk.sk/notice-of-personal-data-processing-to-business-partners.html. Ak ste súhlas poskytli osobne, kópiu oznámenia ste mali k nahliadnutiu v mieste kde ste súhlas poskytli.